Aan het werk voor vertaling

Wekelijks zetten wereldwijd veel mensen zich in voor vertaling binnen BCC. Ook in Nederland besteden meer dan 70 vrijwilligers hun vrije avonden aan het vertalen van geestelijke liederen, ondertiteling van video’s, en vertaling van literatuur.

Een daarvan is Douwe, die zich samen met anderen inzet voor het vertalen van de Verzamelde Werken van Johan O. Smith, de grondlegger van onze geloofsgemeenschap. Op 18 en 19 november bezocht hij het BCC-vrijwilligersweekend in Noorwegen. Hij vertelt:

“Met zo’n 75 mensen uit 15 landen nam ik deel aan de workshops Artificial Intelligence en Computer Assisted Translation. Het doel was om ons kennis te laten maken en enthousiast te maken voor de digitale mogelijkheden die er op dit moment zijn voor het vertaalwerk.”

De nieuwe technieken maken het mogelijk om nog efficiënter te vertalen: “We hebben gehoord en gezien wat voor mogelijkheden vertaalprogrammatuur heeft, en ook hoe AI ons zou kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij het omzetten van gesproken tekst naar geschreven tekst.”

Voor iedereen toegankelijk

Douwe zet zich graag in voor dit werk: “Het is enorm belangrijk dat deze geschriften voor iedereen toegankelijk zijn. Ze geven je een goed begrip van wat nodig is voor je persoonlijk leven als christen. En voor de opbouw van de gemeente. Zelf word ik altijd versterkt in mijn geloof door deze literatuur. Ik hoop dat dit vertaalwerk voor zoveel mogelijk mensen tot zegen en nut zal worden.”

Hij is daarin extra aangemoedigd door de samenkomst op het vrijwilligersweekend. “God doet een dubbel werk. Er werd genoemd dat je loon zult hebben als je je werk als voor de Heer doet (Kolossenzen 3:23-24). En wanneer je in dienst van God gekomen bent, heb je een vrucht die tot heiliging leidt (Romeinen 6:22). Mijn loon is mijn heiligmaking én de vrucht die het werk kan betekenen voor de levens van anderen!”

Verzamelde Werken van Johan O. Smith – deel drie

De artikelen, en de inhoudsrijke brieven die Johan O. Smith schreef aan zijn ouders, broer en geloofsgenoten, zijn gebundeld in meerdere boeken. Ze geven een goed beeld van het begin van de internationale geloofsgemeenschap ‘Brunstad Christian Church’ (BCC).

Het derde deel van de Verzamelde Werken van Johan O. Smith is inmiddels ook in het Nederlands verschenen.

Christian Bookshop ›