Een inhoudsrijk en interessant jaar 

Voor BCC Twente was 2023 een inhoudsrijk en interessant jaar, waar we met veel dankbaarheid op terugkijken. Het bestuur van BCC Twente heeft een jaarverslag geschreven, waarin wordt beschreven hoe we dit jaar als gemeenschap hebben beleeft en hoe er is gewerkt aan onze doelstellingen. 

In dit online jaaroverzicht hebben we geprobeerd het jaar te vatten in een aantal feiten, cijfers en hoogtepunten. Hoewel dit nooit volledig kan zijn, geeft het een goed beeld van 2023.

Het volledige jaarverslag kunt u hieronder downloaden. 

 

Veel leesplezier! 

Leden 

In 2023 had BCC Twente 485 leden verdeeld over de volgende categorieën 

 

Bijeenzijn Aantal
Algemeen Algemene samenkomsten 19
Gemeentedagen 8
Conferenties (internationaal) 5
Doelgroep Kinderen 13
Bible Kids Boost weekenden 2
Tweens 15
Jeugd 21
Bijbelstudie 15 jarigen 6
60+ 20
Zuster- of broederbijeenzijn 5
Overig Mentorbijeenzijn 5
Werkdagen 7

Activiteiten in 2023

Een actief en gevarieerd gemeenteleven kenmerkt onze gemeente. In dit overzicht ziet u een heel deel van onze activiteiten en krijgt u een beeld van hoe vaak we bij elkaar komen. 

 

Inkomsten en uitgaven

In dit overzicht ziet u de financiële kerncijfers van het jaar 2023. In totaal waren er €635.458,- aan uitgaven en €491.018,- inkomsten.

 

In het jaar 2023 hebben we veel momenten van geloofsopbouw mogen meemaken tijdens onze algemene samenkomsten, gemeentedagen en jeugd- en kindersamenkomsten. Het jaar bevatte vele hoogtepunten met een extra focus op het kinder- en jeugdwerk. Om een beeld te geven hebben we hieronde een aantal van deze hoogtepunten uitgelicht.

Januari – April 2023

Bijbelstudieproject Bergrede

In Januari startten wereldwijd de BCC-gemeenten met het Project Bergprediking. Mattheus Hoofdstuk 5 t/m 7, waar Jezus duidelijk de boodschap die Hij heeft voor de mensen op aarde verkondigt, werden behandeld. In de vorm van bijbelstudies met opdrachten, films, getuigenissen, samenkomsten en een thema-avond werden de hoofdstukken doorgenomen. In eerste instantie was dit een project voor de jonge mensen, maar in de praktijk bleek dit een veel groter bereik te hebben dan deze doelgroep.

Als BCC Twente waren we actief betrokken en we zijn dankbaar voor de uitwerking die het heeft gehad op vele persoonlijke levens. De boodschap van Jezus is een boodschap van hoop en een verlangen naar overwinning op de zonde.

Bekijk de video’s die door BCC Media zijn geproduceerd op dit nieuwe Youtube-kanaal.

Lees het artikel dat BCC Nederland schreef over dit project.

Maart 2023

Bible Kids weekend

Zo’n 45 enthousiaste en nieuwsgierige kinderen van BCC Twente stonden op vrijdagavond 17 maart klaar om te beginnen aan een tijdreis… Dit weekend stond in het teken van David en Saul. Het thema voor de tijdreis was “reinheid”: Waarom het belangrijk is om je hart rein te bewaren voor God!

Het interactieve programma Bible Kids Explorers is ontwikkeld door BCC Media en biedt kinderen en hun begeleiders een unieke manier om de Bijbelverhalen tot leven te wekken met video’s en (online en offline) opdrachten. De kinderen zagen bv in filmpjes hoe Saul door de profeet Samuel tot koning werd gezalfd. Maar Saul was ongehoorzaam aan God en daarom moest God een nieuwe koning kiezen. Dat werd David! Hij luisterde naar God en kreeg te maken met de goede gevolgen daarvan. God keek naar het hart van David, en zo kijkt Hij ook naar ons hart…

Lees het hele artikel

Voorjaar 2023

Bijbelonderricht

In het voorjaar van 2023 organiseerden we als BCC Twente een 7-tal avonden waarin de bijbel centraal staat. Dit voor de doelgroep jonge mensen van 14 en 15 jaar. “Wat betekent de Bijbel voor jou persoonlijk? Weten we wat het wil zeggen om als christen te leven? Een goed begrip is een belangrijke basis om de boodschap van de Bijbel ook in praktijk te brengen. Het is immers niet zomaar een boek met verhalen; de geschiedenissen zijn daadwerkelijk gebeurd en de boeken en brieven uit de Bijbel zijn tot op de dag van vandaag van onschatbare waarde voor ons geloofsleven. Het programma is gebaseerd op onze geloofsgrondslag. Elke avond staan een of enkele onderwerpen centraal: gebeurtenissen in het Oude Testament en het leven van Jezus in het Nieuwe Testament, en daarnaast bespreken ze actuele thema’s als sociale media. Wat zijn de gevaren, en hoe ga je verstandig om met jouw tijd en met wat je tegenkomt op het internet? Zo worden de lessen uit de Bijbel praktisch toepasbaar gemaakt voor een tiener in de tegenwoordige tijd.

Lees hier meer!

Juni 2023

60+ dag

Met zo’n 50 vrienden van BCC Twente die 60 jaar of ouder zijn, hadden we een middag en avond met activiteiten, muziek en zang. De 60+ dag vond plaats op “De Bavinckel”. Het weer was fantastisch, het eten was voortreffelijk en de activiteiten die we samen ondernamen, bewerkten het doel van de dag: het goed hebben samen en elkaar spreken over dingen die we belangrijk vinden. Dit was een aansporing om zelf een leven met God te leven. De dag was bedoeld om elkaar in gewone situaties te ontmoeten en op een ontspannen manier te spreken over wat ons bezighoudt. De muziek en zang, een belangrijk onderdeel van ons gemeenteleven, kwamen ook aan bod. Ons liederenboek, dat wereldwijd wordt gebruikt, bevat een schat aan waardevolle liederen voor een gezond geloofsleven. Verschillende liederen werden hier gezongen. We kijken met dankbaarheid terug op deze fantastische activiteit.

Januari – December 2023

Vrijwilligerswerk

Veel leden zetten zich als vrijwilligers in voor kinderwerk, jeugdwerk, muziek, catering, techniek, bestuurstaken en nog veel meer om ons gemeenteleven zo goed mogelijk te ondersteunen. Ze besteden vele uren van hun tijd aan deze belangrijke taken. Als BCC Twente zijn we enorm dankbaar voor deze inzet. De gezamenlijke inspanningen maken een groot verschil en zorgen ervoor dat ons gemeenteleven levendig is.

Ook het onderhoud van onze samenkomstlocaties ‘De Oude Usselerschool’ in Usselo en ‘De Bavinckel’ in Almelo, is onderdeel van deze vrijwillige inzet. Meerdere keren per jaar werken we samen op werkdagen om uiteenlopende onderhoudsklussen uit te voeren.

September 2023

Doopdienst

Zeven jonge mensen hebben de keuze gemaakt om zich te laten dopen. Met de doop getuigden ze van hun besluit dat ze Jezus willen navolgen. We zien de doop als een handeling die aangeeft dat je ervoor kiest om niet langer naar je eigen wil te leven en dat er iets nieuws begonnen is: een leven als discipel (leerling of volgeling) van Jezus. Met de fysieke handeling van de doop wordt een persoonlijk en voor iedereen zichtbaar getuigenis van dit besluit gegeven. Wij zijn dankbaar dat zoveel jonge mensen in ons midden bewust de keuze hebben gemaakt om als discipel van Jezus te leven.

Lees het hele artikel

November 2023

Avondmaal

Begin november kwam de gemeente in Twente bij elkaar om het avondmaal te vieren. Het breken van het brood en het drinken van de beker doen we om aan Jezus te denken, hoe Hij zich liet verbreken en zijn bloed gaf voor ons. En om de gemeenschap met Hem en met elkaar in het lichaam van Christus te bevestigen. Zijn geofferde lichaam is een krachtige vermaning voor ons. Wanneer wij deelnemen aan het breken van het brood, belijden we dat ook ons lichaam geofferd is om Gods wil te doen en wij verkondigen daarmee de dood van de Heer, totdat Hij komt.

Lees het hele artikel

December 2023

Nieuwjaarsconferentie

Het jaar 2023 werd door BCC wereldwijd afgesloten met een nieuwjaarsconferentie op Brunstad (No) Dit was één van de vijf conferenties waar BCC Twente voor was uitgenodigd in 2023 en een heel aantal leden van BCC Twente was aanwezig.

Het was moeilijk om een lege stoel te vinden in de zaal tijdens de eerste samenkomst, want velen hadden zich verheugd op de laatste Nieuwsjaarsconferentie die Brunstad Christian Church voorlopig organiseert. Door middel van toespraken, zang en muziek werd de hoopvolle en krachtige boodschap gedurende het hele Nieuwjaarsweekend naar voren gebracht.

Lees het hele artikel

Het volledig jaarverslag lezen? 

Bekijk het jaarverslag