BCC Broederconferentie: Geroepen om Jezus na te volgen

In november 2023 was er een internationale conferentie gericht op mannen vanaf 13 jaar, in Brunstad, Noorwegen. De broederconferentie is een jaarlijks hoogtepunt. Van de ongeveer 8.000 deelnemers kwamen er 171 uit BCC Twente. 

De conferentie begon met lied 345 uit onze liederenbundel Wegen van de Heer:
 “Dank voor de hemelhoge roeping, Heer! 
Word wakker vrienden! Voor die hoge eer, 
Voor deze roeping, onvoorstelbaar rijk: 
Te worden Jezus Christus zelf gelijk!”

Een van de onderwerpen die sterk naar voren kwam was een bijbeltekst uit de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1 vers 4 “…opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.”

Als christenen geloven we dat we zijn geroepen, zoals ook in het lied staat, om gelijk te worden aan Jezus Christus zelf; om deel te krijgen aan zijn natuur, broeders en zusters van Hem te worden. De conferentie was tot aansporing en bemoediging voor iedereen die deze roeping hoog acht en daarnaar wil leven.

Een daarvan is Coen (26) uit BCC Twente.

Hij zegt: “De conferentie spoort mij aan om in de situaties van alledag het Woord van God te bewaren.

Dat betekent dat ik doe wat er in de Bijbel staat. Dan gaan de mensen om mij heen merken dat ik verander en dat Gods Woord in de praktijk wordt gebracht. Als ik irritatie merk dan bijt ik misschien eerst op mijn tong zodat ik niets verkeerds zeg, maar dat is niet het volmaakte. Ik geloof dat ik door het evangelie echt kan veranderen en dat er goede woorden gaan komen.”

Samenkomsten en ontspannen samenzijn

Tussen de bijeenkomsten door was er genoeg tijd om met elkaar te spreken, bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijke maaltijden. De sportievelingen konden hun energie kwijt door een partijtje voetbal of volleybal te spelen. Of een duik in de ijskoude fjord te nemen en daarna weer op te warmen in een sauna.

De samenkomst op zaterdagavond was georganiseerd door geloofsgenoten uit Noord-Amerika. Middels interviews en filmfragmenten kregen wij meer te zien over onze geschiedenis als wereldwijde gemeente. Vanaf het begin is er inzet van vrijwilligers geweest waardoor plannen zijn gerealiseerd en er veel tot stand is gekomen, zowel op geestelijk als praktisch gebied. Een mannenkoor dat meerstemmig een aantal liederen ten gehore bracht ondersteunde de boodschap.

Boodschap om Jezus na te volgen

Ook Wim (73) kwam graag naar de conferentie op Brunstad. Hij zegt:

“God wil spreken door zijn profeten. Ik ben enthousiast over de boodschap waarin het hele evangelie is verkondigd. Niet alleen een boodschap van vergeving maar ook een opdracht om Jezus na te volgen.

Dit kwam heel duidelijk naar voren in de Bijbeltekst in 1 Petrus 2 vers 23 ‘Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt.’ Jezus zo te volgen, dat maakt mij gelukkig.”

André (53 is eveneens dankbaar dat hij kon deelnemen aan de conferentie:

“Het kost tijd en geld om naar een conferentie te gaan maar dat zie ik als een investering. Omdat God tot mij wil spreken waar ik kan veranderen.” Over wat hem het meest is bijgebleven zegt hij:

“Dat het Woord levend zal worden in mij. Dat het geen theorie is maar dat mijn leven wordt als Gods Woord. Daarnaast vind ik fantastisch om vrienden van over de hele wereld te ontmoeten die hetzelfde verlangen hebben.”