Bijbelonderricht: Jongeren leren om oprecht voor God te leven 

De Bijbelavonden in onze gemeente zijn erop gericht om jongeren begrip van de Bijbel bij te brengen, en hen te leren over wie Jezus is en hoe Hij het fundament voor hun leven kan worden.

André, een van de organisatoren van de Bijbelstudies in BCC Twente, vertelt: “Wat betekent de Bijbel voor jou persoonlijk? Dat willen we de jongeren graag leren: dat ze weten wat het wil zeggen om als christen te leven, als leerling van Jezus. En dan is het belangrijk om de Bijbelse uitdrukkingen goed te begrijpen. Daar gebruiken we deze avonden voor.”  

Gericht op vijftienjarigen

Hij doet dat niet alleen; een enthousiaste groep mannen en vrouwen zijn samen verantwoordelijk voor het Bijbelonderricht voor de jeugd van 15 jaar. Dit voorjaar verzorgden zij zeven Bijbelavonden voor veertien jongens en meiden, die op deze leeftijd in een fase zijn waarin zij zelfstandig keuzes moeten maken die bepalend zullen zijn voor hun toekomst. Juist daarom is een goed begrip van het evangelie en van de Bijbel van groot belang.  

De jongeren bespreken in groepjes onderwerpen uit de Bijbel

Dij Bijbel is nog steeds relevant

Een goed begrip is een belangrijke basis om de boodschap van de Bijbel ook in praktijk te brengen. Het is immers niet zomaar een boek met verhalen; de geschiedenissen zijn daadwerkelijk gebeurd en de boeken en brieven uit de Bijbel zijn tot op de dag van vandaag van onschatbare waarde voor ons geloofsleven.

Dat beaamt Douwe, een van de organisatoren: “De zonde is de oorzaak van alle problemen in de wereld: egoïsme, hoogmoed, onreine begeerte, enzovoort. Het evangelie van Jezus Christus biedt alle mensen al eeuwenlang de mogelijkheid vrij te worden van de zonde. Ook vandaag de dag krijgen jongeren te maken met verzoekingen tot zonde, en de Bijbel leert hen hoe ze die zonde kunnen overwinnen. Dat zal hen bewaren voor onnoemelijk veel kwaad, en geeft hen een gelukkig leven in harmonie met God, hun Schepper.” 

In gesprek over de Bijbel

De jongerenwerkers bereiden de avonden gedegen voor, waarbij ze nadenken hoe ze niet alleen de hoofden maar ook de harten kunnen bereiken met de levens veranderende boodschap waar ook zijzelf door gegrepen zijn. In groepen van acht tieners, met per groep twee begeleiders, bespreken zij Bijbelse onderwerpen en begrippen. Daarbij gebruiken ze presentaties, filmmateriaal, en interactieve gespreksvormen, bijvoorbeeld met behulp van een quiz. 

Het programma is gebaseerd op onze geloofsgrondslag. Elke avond staan een of enkele onderwerpen centraal: gebeurtenissen in het Oude Testament en het leven van Jezus in het Nieuwe Testament, en daarnaast bespreken ze actuele thema’s als sociale media. Wat zijn de gevaren, en hoe ga je verstandig om met jouw tijd en met wat je tegenkomt op het internet? Zo worden de lessen uit de Bijbel praktisch toepasbaar gemaakt voor een tiener in de tegenwoordige tijd.  

Onderwerpen per avond:

  • Wie is Jezus? Wie is Satan? Zonde en zondeval  –  de hoop van het evangelie 
  • Oude en nieuwe verbond – vergeving – overwinning 
  • De komst van Jezus –  doop  – avondmaal 
  • De Heilige Geest – heiligmaking 
  • Genade  –  waarheid  –  sociale media 
  • De gemeente 
  • Onze hoop – onze toekomst 
Zang en muziek tijdens de afsluitingsavond, om de boodschap te ondersteunen

Feestelijke afsluiting

De laatste Bijbelavond stond de jongeren een verrassing te wachten:  ze werden opgehaald in een limousine en ontvangen met muziek en een lekkere maaltijd, om te onderstrepen hoe waardevol zij zijn. Deze avond was het tijd voor het laatste onderwerp: de wederkomst van Jezus en de tijd daarna. Ondersteund met film en muziek leerden ze onder andere over de Bijbelse belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat een mooie toekomst hebben we, waarin we in alle eeuwigheid met God mogen leven! Dat is iets om naar uit te kijken, en je kunt er nú al mee bezig zijn, door in je dagelijks leven naar God te luisteren en vrede met God te hebben.  

Als afsluiting van het Bijbelonderricht ontvingen de jongeren een boek met de titel “Het Evangelie van God”, met daarbij een persoonlijk woord van een van de jongerenwerkers. De schrijver van dit boek, Sigurd Bratlie, schrijft in het voorwoord: “Het boek is bedoeld voor wie een discipel wil worden, voor wie ware godsvrucht zoekt.” De organisatoren van de Bijbelavonden hopen dat de avonden eraan bijdragen dat de jeugd ervoor kiest om een discipel – dat is een leerling – van Jezus te worden en net als Hij oprecht voor God te leven. 

Een feestelijk onthaal voor de vijftienjarigen op de afsluitingsavond.