Doopdienst: een geloofsgetuigenis om als discipel te leven 

Op zondag 2 september kwamen we als gemeente samen op onze buitenlocatie de Bavinckel, om Gods Woord te horen en elkaar te bemoedigen. Extra verheugend was dat er een doopdienst op het programma stond: zeven jonge mensen hebben de keuze gemaakt om zich te laten dopen.   

Met de doop getuigden ze van hun besluit dat ze Jezus willen navolgen. De feestelijke doopdienst luidde het begin in van een nieuw seizoen met veel bijeenkomsten en activiteiten om naar uit te kijken als gemeente. 

Doop van gelovigen 

In onze gemeente brengen we de doop van gelovigen in praktijk door onderdompeling in water. Wij geloven dat de doop een plechtig getuigenis is voor God en voor mensen dat je een verbond met God aangaat, in geloof in de opstandingskracht van Jezus (Romeinen 6:3-4). We zien de doop als een handeling die aangeeft dat je ervoor kiest om niet langer naar je eigen wil te leven en dat er iets nieuws begonnen is: een leven als discipel (leerling of volgeling) van Jezus. Met de fysieke handeling van de doop wordt een persoonlijk en voor iedereen zichtbaar getuigenis van dit besluit gegeven. 

Lees ook: Onze geloofsgrondslag:  Geloofsgrondslag-Brunstad-Christian-Church.pdf (brunstadchristianchurch.nl) 

Samenkomst met geloofsopbouw 

Voorafgaand aan het dopen hadden we een samenkomst als gemeente, met verkondiging vanuit de Bijbel over wat de doop betekent. Voorganger Pieter Neinders bemoedigde de dopelingen in een krachtige toespraak waar tegelijk alle gemeenteleden hulp aan hadden: “Er komen beproevingen van ons geloof, maar God geeft álles wat we nodig hebben om volledig voor Hem te leven.” Ook veel andere gemeenteleden bemoedigden de dopelingen en getuigden van hun geloof in God, die hulp en kracht geeft om in de dagelijkse omstandigheden Jezus na te volgen.  

De dopelingen kregen ook zelf ook gelegenheid van achter de microfoon hun geloofsgetuigenis af te leggen. Het is een aansporing voor de hele gemeente om te horen dat deze jonge mensen met hun hele hart Jezus willen volgen.   

Een getuigenis aan de gemeente 

Na de samenkomst verzamelden we ons rondom een voor de gelegenheid opgezet bad. De muziekleider gaf een lied op uit onze bundel Wegen van de Heer, dat we samen ter gelegenheid van het dopen zongen.  

Eén voor één werden de dopelingen gedoopt door onderdompeling in het water, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een zichtbaar getuigenis dat de oude gezindheid is afgelegd en de nieuwe gezindheid is aangedaan. Ook na afloop zongen we een toepasselijk lied. 

Wij zijn dankbaar dat zoveel jonge mensen in ons midden bewust de keuze hebben gemaakt om als discipel van Jezus te leven.