Een blijde kerstboodschap

Zaterdag 2 december hebben we met een heel aantal dames het julefest (kerstfeest) vanuit Brunstad in Noorwegen, gevolgd. Dit feest is onderdeel van de jaarlijkse adventsconferentie en heeft een afwisselend programma van kerstliederen, geestelijke liederen en geloofsopbouw vanuit Gods woord.

Een internationaal koor zong liederen en het orkest maakte muziek, die de start van de adventstijd inluiden en onze harten in feestelijke kerststemming brengen. Wij volgden dit evenement vanuit onze zaal in Usselo via de streaming. Wat zijn we dankbaar dat we, zelfs als we niet in de gelegenheid zijn om de conferenties te bezoeken, deze toch kunnen meemaken op afstand. Het maakt dat we ons verbonden voelen met onze vrienden over de hele wereld, waarbij de dankbaarheid voor het evangelie van Jezus Christus ons verenigt.

Jezus’ naam verheerlijken

Een openingslied over de ‘hemelse zonsopgang’ markeerde de start van het feest. Voorganger Kåre Smith las daarna een Bijbelwoord voor uit Kolossenzen 1:12 en 13. “Daarom danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.” Verderop staat dat alles geschapen is door Hem en voor Hem. Onder zijn leiding kunnen wij binnenkomen in zijn Koninkrijk en de naam van Jezus verheerlijken met ons leven. Tussen de verschillende liederen door hoorden we nog meer korte toespraken, die deze boodschap onderstreepten. Ooit waren wij zonder hoop en zonder God, maar nu is onze Verlosser geboren! Hij wil onze zonden vergeven en ons levend maken met Hem. Door gehoorzaamheid aan zijn Woord, worden we met ons leven een vertegenwoordiger van Jezus. Alles wat we doen en spreken, zullen we doen in de naam van de Here.

Als dit leven zich in ons ontwikkelt, neemt de wederliefde tot Jezus en de liefde tot elkaar toe. We merken dat we steeds meer van elkaar gaan houden.

Kerstmuziek en -zang, gezelligheid en aansporing

Een indrukwekkend samenspel van muziek en techniek, koor en orkest zorgde voor een onvergetelijke beleving. Traditionele kerstliederen werden afgewisseld met liederen uit onze internationale zangbundel. Muziek, zang en woordverkondiging raakten ons hart. De rest van de avond genoten we van elkaars aanwezigheid, goede gesprekken en een heerlijk dessert.

Wat werkt de blijde boodschap van Kerst uit? Het zet ons aan om ons leven voor Jezus te leven, zoals Hij dat gedaan heeft toen Hij voor ons op aarde kwam!

De zaal was sfeervol ingericht en het was fijn om elkaar weer te zien en te spreken. We startten samen met een goed verzorgde gourmet aan feestelijk gedekte tafels. Daarna volgden we een livestream met geloofsversterkende woorden en liederen. Ook tijdens de pauze en na het feest was er genoeg gelegenheid elkaar te spreken.