Een voorbeeld zijn, wat betekent dat?

Deze herfst volgen we jongeren van BCC Twente die, net als jongeren in de andere BCC-gemeenten, meedoen aan een internationaal project: “Wees een voorbeeld”. Centraal in dit project staan de woorden die Paulus aan de jonge Timotheüs schreef: “Laat niemand je geringachten om je jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.” 1 Timotheüs 4 vers 12.

Binnen onze gemeente is het gebruikelijk dat jonge mensen met een hart voor kinderen en tieners zich als vrijwilliger inzetten voor clubs, kinder- en jeugdwerk. Ze begeleiden bijvoorbeeld tieners tijdens een BUK-jongerenkamp, of geven leiding aan activiteiten die in de lokale gemeenten georganiseerd worden voor de jongeren. Deze jeugd- en kinderwerkers noemen we mentoren. Het project “Wees een voorbeeld” is gericht op deze mentoren én op de tieners die deelnemen aan de verschillende activiteitenclubs en jeugdreizen. Want je bent nooit te jong om een voorbeeld te zijn! 

Hoe ziet het project eruit? 

Het project “Wees een voorbeeld” loopt over de periode van september tot eind oktober, waarbij de afsluiting volgt op het internationale jongerenkamp op Brunstad, in het zuiden van Noorwegen. Dagelijks is er een podcast, die naar vijftien talen wordt vertaald, met inspirerende en geloofsversterkende toespraken, verhalen en fragmenten uit een interview met internationaal voorganger Kåre J. Smith over het thema. Het is bedoeld als een aansporing voor de circa 10.000 luisteraars, en zet ze aan tot nadenken. Bijvoorbeeld: hoe kun je werken aan een goede sfeer binnen de groep? En: welke motieven heb jij om je in te zetten voor een jongerenreis? En hoe zorg je voor geestelijk voedsel? 

Er zijn twee tv-uitzendingen, geproduceerd door BCC Media, gericht op jongeren in BCC-gemeenten over de hele wereld. In Twente volgen de jongeren deze uitzendingen in groepjes bij gastgezinnen. Dit zorgt voor een brede betrokkenheid binnen onze gemeente, en schept gelegenheid om met verschillende generaties in gesprek te gaan over wat het betekent om een voorbeeld te zijn. 

De tv-uitzendingen zijn een mix van filmpjes, interviews, panelgesprekken, afgewisseld met (interactieve) onderdelen, zoals het reageren op stellingen, of het bespreken van vragen met je groepje tijdens een korte pauze. De onderwerpen zijn onder andere: hoe kun je als tiener al een goed voorbeeld zijn en bewust samen met God je eigen keuzes maken? En hoe kun je als mentor aansluiten bij de interesses en belevingswereld van jongeren?  

De jeugd is opgedeeld in groepen en volgt bij verschillende gastgezinnen de uitzending
Tijdens de pauze is er ruimte om bepaalde vragen te bespreken, wat leidt tot goede en leerzame gesprekken en een kijkje in elkaars hart

Thema-avond op jongerenkamp 

De afsluiting van het project vindt plaats tijdens het internationale jongerenkamp in oktober. Op de thema-avond “Wees een voorbeeld” gaat het over het zijn van een herder, aan de hand van het Bijbelverhaal over David. Hij groeide op als herdersjongen, was gehoorzaam aan God en zorgzaam voor zijn schapen, en groeide uit tot een koning die ook Israël kon beschermen tegen vijanden.  

lees hier meer over het jongerencamp: Ontmoet vier jongeren op het herfstkamp – Brunstad Christian Church – BCC Nederland

Panelgesprek met Kåre J. Smith en Bernt Aksel Larsen over wat het betekent om een mentor te zijn. Foto: BCC Media

“Een mentor is eigenlijk een herder. Een herder moet niet aan zichzelf denken: ‘Nu heb ik het een beetje koud, nu heb ik geen zin.’ Hij is een herder, hij heeft verantwoordelijkheid,” zegt Kåre J. Smith in een interview in de podcast. Naast zorgzaamheid heeft een herder kracht nodig om de veiligheid te waarborgen voor de jongeren om zich heen, en verkeerde invloeden te weren. En een herder moet voedsel kunnen geven en de schapen kunnen leiden. Die boodschap wordt tijdens de thema-avond bekrachtigd met film, liederen, persoonlijke anekdotes, panelgesprekken en interactieve onderdelen.  

Maurick (15): “Door het project heb ik gezien dat het niet uitmaakt hoe oud je bent om een goed voorbeeld te zijn. Als je je gewoon houdt aan Gods Woord, dan kun je al een voorbeeld zijn.”

Doel mentorwerk 

Het doel van het mentorwerk is dat kinderen en tieners goede voorbeelden hebben waar ze zich aan kunnen optrekken; jonge mensen die hen laten zien wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn. Zo’n voorbeeld is een aantrekkingskracht voor de jeugd, en onze wens is dat ze zelf later ook een bewuste keuze voor Jezus maken. “Het is om hen naar de Vader te leiden, om hen naar God te leiden. Daarvoor leed Jezus zelf de dood in het vlees, om ons naar God te brengen,” legt Kåre J. Smith uit. 

Voor de mentoren, veelal jongvolwassenen, is dit vrijwilligerswerk een manier om zichzelf te ontwikkelen op persoonlijk en geestelijk vlak, waarbij ze hun talenten kunnen inzetten om tot zegen te zijn voor anderen. Om hen te ondersteunen bij dit werk organiseren we als BCC-gemeente mentoravonden en cursussen over sociale veiligheid, zodat ze leren hoe ze kunnen bijdragen aan een goede en veilige atmosfeer, waarin elk kind tot zijn recht kan komen. We zijn ontzettend dankbaar voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor dit werk!  

Emily (21): “De podcast en de uitzendingen helpen je om er meer bewust van te zijn wat voor invloed je hebt op je omgeving, en als mentor. Het zijn van mentor, bijvoorbeeld bij een kinderclub, is best een verantwoordelijkheid. Maar als het erom gaat een voorbeeld te zijn, gaat het er vooral om hoe je het in je hart hebt, wat je motivatie is. Dat straalt dan ook van je uit, waar je ook bent.”