Jongeren zetten hun muzikale talenten in tijdens het kerstfeest  

In aanloop naar het kerstfeest bereiden de jongeren van activiteitenclub Muziek zich voor op het kerstfeest met zang en instrumentale ondersteuning. De liederen en de muzikale arrangementen passen bij de blijde boodschap van de Jezus Christus, onze Verlosser. Hij kwam voor ons naar de aarde en wij mogen Hem volgen naar een leven in harmonie met God.  

“Wij gaan even apart oefenen!” Enkele koperblazers verlaten de zaal, waar de overige muzikanten achterblijven. Uit de hal waarin ze verdwijnen klinkt het gebrom van diepe mannenstemmen. Het is de eerste keer dat de band samen gaat oefenen met het mannenkoor, op een donkere woensdagavond vroeg in december. Het mannenkoor is een gelegenheidskoor, en sommigen hebben wat meer zangervaring dan anderen. De muzikanten zijn overwegend jonge deelnemers aan de activiteitenclub ‘Muziek’.

Activiteitenclubs van vereniging Active

De jongeren van BCC Twente kunnen zich aanmelden voor een activiteit die past bij hun interesses en talenten. Met deze activiteitenclub ondernemen ze een aantal keer per maand een activiteit die passend is bij hun keuze. Dit wordt verzorgd door de vereniging Active. Ongedwongen samenzijn, en ondertussen actief, ontspannen of juist sportief bezig zijn, positieve ervaringen opdoen en je talenten ontwikkelen zijn voor Active belangrijke speerpunten.

Lees meer op de website van vereniging Active

Deze jongeren maken zich de tekst van het lied eigen, zodat ze het straks met overtuiging kunnen zingen.

Het mannenkoor zingt over God, die uit liefde voor ons zijn Zoon naar de aarde zond als onze Heiland.

Liederen die passen bij de boodschap

“We zijn steeds op zoek naar liederen die qua inhoud goed passen bij de boodschap, in dit geval van het kerstfeest, maar die nog niet al te bekend zijn,” vertelt Martijn, een van de mentoren die de verantwoordelijkheid draagt voor de muziekactiviteit. Het lied dat ze op deze avond samen instuderen is dan ook niet eerder in het Nederlands uitgevoerd. Een klein team uit Twente heeft het lied, dat over Gods wijsheid gaat, uit het Noors vertaald, en de band van de activiteitenclub heeft er een arrangement bij geschreven. “Zo richting kerst werken we met onze activiteitenclub toe naar het gezamenlijke kerstfeest. Uiteindelijk is het heel fijn als dat wat wij met de club doen, tot opbouw is voor de gemeente,” licht Martijn toe.

Martijn is een van de mentoren die zich inzet voor de activiteitenclub Muziek

Mieke begeleidt de uitvoering van Psalm 1 op de piano tijdens het kerstfeest

Bewust bezig met de inhoud

De zangers die deelnemen aan de activiteitenclub zullen ook een uitvoering van Psalm 1 zingen tijdens het kerstfeest. Mieke, een van de verantwoordelijke mentoren, vertelt over het lied: “Het mooie van dit lied is dat de tekst rechtstreeks uit de Bijbel komt. Het idee om het op het kerstfeest uit te voeren is pas later ontstaan, terwijl we het lied al aan het instuderen waren.”

De inhoud blijkt goed aan te sluiten bij de boodschap van het kerstfeest. “Met de club zijn we ook heel bewust bezig geweest met de inhoud, we hebben regel voor regel de woorden besproken en wat die betekenen, dat was heel opbouwend.”

De jongeren zingen het lied in het Engels, en het arrangement, dat eerder is gebruikt bij een kerstfeest op Brunstad, is voor deze gelegenheid aangepast voor de band van de activiteitenclub.

Psalm 1 door de activiteitengroep ‘Muziek’

De kinderen hadden ook een kerstlied geoefend en vormden zo een onderdeel van het feest

Ook een solo lied onderstreept de boodschap van het kerstfeest

Een geloofsversterkend lied van een aantal jongeren

Opbouw vanuit de inhoud van de liederen

Geestelijke liederen ondersteunen de woordverkondiging tijdens het kerstfeest. Na een videoterugblik op een veelbewogen jaar met diverse hoogtepunten, met daarin een oproep om gehoorzaam te zijn aan Gods Geest, zingt het mannenkoor hun lied, begeleid door de jonge muzikanten van de activiteitenclub ‘Muziek’. Het feest wordt vervolgd met een krachtige, compacte inhoud met woordverkondiging vanuit de Bijbel, en veel gemeenteleden betuigen hun dank voor Gods werk in hun leven.

Tegen het einde van het kerstfeest zingen de jongeren de Psalm die zij hebben geoefend, met als refrein:

“Blessed is the one who does not walk in step with the wicked
Or stand in the way that sinners take.
But whose delight is in the law of the Lord,
And who meditates on his law day and night.”

Daarmee vormt het lied een uitroepteken op de boodschap van de feestelijke dag. Na de kerstviering zijn er lekkernijen en gezellige activiteiten, met daarbij speciaal aandacht voor de kinderen.

Bekijk meer foto´s van het kerstfeest:

De kinderen die in groep 3 zitten krijgen een eigen bijbel uitgereikt

Vanwege de beperkte ruimte konden de ouderen het feest vanuit de feestelijk ingerichte garderobe volgen

Vanwege de beperkte ruimte konden de ouderen het feest vanuit de feestelijk ingerichte garderobe volgen

Of een spannend ritje op een achtbaan-paard

Vuurtjes, versnaperingen en veel gezelligheid buiten