Jubileumfeest met een heldere boodschap.

Vrijdag 13 januari vierden we als gemeente feest met als onderwerp de verscheidenheid in het lichaam van Christus. De aanleiding van het feest was de 70e verjaardag van onze broeder Douwe Muller, die een van steunpilaren is in onze gemeente. Van zulke mensen spreken niet alleen hun woorden, maar ook hun leven als een waardevolle boodschap voor de gemeente.  

Het was een feest waarin we niet zozeer de verjaardag van Douwe vierden, maar waar naar aanleiding van het leven en de dienst van Douwe aan de gemeente, werd ingegaan op het werk dat God heeft gedaan om ons samen te voegen tot een gemeente, en hoe wij elk als lid van dit lichaam tot nut en zegen kunnen zijn. 

Werken met woord en lied voor het Koninkrijk 

Douwe had al jong een verlangen om God te dienen, en was op zoek naar geestelijke verdieping en hulp voor zijn persoonlijke leven als christen. Als jongeman nam hij deel aan evangelisatie, en zo kwam hij in het centrum van Groningen in contact met de vader van Jan-Hein Staal. Jan-Hein (die nu landelijk voorganger is) en Douwe raakten in gesprek, waarin het voor Douwe duidelijk werd: Dit is wat ik zoek! 

Tijdens het feest hoorden we eerst lied 101 uit de liedbundel Wegen van de Heer, gezongen door een aantal gemeenteleden, met in het vierde couplet: “Wil machtig sterken wie samen werken met Woord en lied voor ’t hemels Koninkrijk.” Dat kenmerkt het leven van Douwe, die zijn talenten heeft ingezet voor onder andere het schrijven van muziek en teksten van geestelijke liederen. 

Neem je plaats in, in het lichaam! 

De gemeente, het lichaam van Christus, wordt gevormd door discipelen die in hun dagelijkse leven trouw zijn aan God. En dat was dan ook de vermaning die tijdens het feest naar voren kwam, onder andere op basis van 1 Korinthe hoofdstuk 12, 13 en 14: Neem je plaats in, in het lichaam! Als God je een plaats gegeven heeft, denk daar dan niet te gering over, maar ook niet te groot, zodat je je niet gaat verheffen boven de anderen.  

Jan-Hein Staal sprak over Gods plan met deze wereld en met elk van ons persoonlijk. “God heeft lange lijnen en Hij heeft een plan! Geef daarom Jezus de macht in je leven! Zeg: Hier ben ik, als lid van het lichaam en ik wil leven voor U!” 

Als je zo je plaats inneemt, dan word je tot zegen, net zoals Douwe tot zegen is geworden. Samen met alle leden vorm je het lichaam, en wat kunnen we dankbaar zijn voor elkaar. 

Dankbare getuigenissen 

Leeftijdgenoten van Douwe zongen een lied door Douwe zelf geschreven:  
“Eenheid kunnen wij verkrijgen. Ja, volkomen en geheel.  
Wie tot God zijn hart wil neigen krijgt aan deze eenheid deel.  
Daarheen ligt de weg nu open. Die is rein, eenvoudig, klaar.  
Elk kan die ten einde lopen. Geen belemmering is daar.” 

Voorganger Pieter ondersteunde de boodschap met het bedanken van Douwe voor zijn plaats en dienst in de gemeente in Twente. “Door je godsvrucht hebben we gemeenschap in Christus. Hoe verschillend we ook zijn, je komt met hulp en ondersteunt in dezelfde Geest.  

Veel vrienden vertelden hoe dankbaar ze zijn met en voor Douwe. “Je bent een gebedsman”, “Je maakt Jezus groot voor ons”, “God stelt de gemeente samen, je kwam op tijd bij ons in de gemeente”. 

Ook de kinderen van Douwe uitten hun dankbaarheid in een lied, en vertelden over het goede en veilige thuis dat ze hebben gehad, en hoe belangrijk de gemeente voor hun vader was – en daarmee ook voor henzelf.  

De liefde van Christus 

En natuurlijk hoorden we ook Douwe zelf: “Ik ben een voorwerp van ontferming, Jezus stierf ook voor mij! Wat ben ik dankbaar voor al het onderricht door de jaren heen, dat ik heb ontvangen, onder andere door Jan-Hein. Wat is het belangrijk je eerst aan de Here te geven, en dan naar Gods wil ook aan de gemeente. Als de liefde van Christus ons drijft worden we een deel van het Lichaam, de gemeente. Dat is een rijk leven.” 

Moge dit feest deze uitwerking hebben op onze levens!