Kinderen vieren het paasfeest 

Pasen is een van de belangrijkste feesten voor christenen: al bijna tweeduizend jaar vieren we dat Jezus opstond uit de dood. Dat was het bewijs dat Hij als mens op aarde zonder te zondigen heeft geleefd. De dood kon hem niet vasthouden: Het werk dat Hij kwam doen, de weg tot God weer openen, was gelukt. De grote betekenis die dat heeft voor ons geven we ook graag door aan de opgroeiende generaties.

Zo’n 65 kinderen van 3 tot en met 12 jaar kwamen deze keer bij elkaar voor een kindersamenkomst over Pasen. Verwachtingsvol dromden ze de vrolijk versierde zaal binnen, waar ze werden verwelkomd met cup-cakes en limonade.

Paasverhaal uitgelegd aan kinderen

De samenkomst begon met zang en gebed. Daarna vertelde Gijsbert een van de mentoren het paasverhaal over het leven, het sterven en de opstanding van Jezus: Jezus gaf alles op om ons te redden, zodat we samen met Hem hier op aarde, en tot in alle eeuwigheid kunnen leven. Wij houden van Hem, omdat Hij ons eerst zo heeft liefgehad!

De kinderen zaten op het puntje van hun stoel te luisteren. Wat is het een spannende, waargebeurde geschiedenis, en wat kunnen we dankbaar zijn dat Jezus voor ons is gestorven en opgestaan.

Lesmateriaal van BCC Media

Bij het kinderwerk maken we vaak gebruik van het lesmateriaal dat BCC Media aanbiedt. Het paasverhaal wordt op een eenvoudige en illustratieve manier uitgelegd in deze animatiefilm over het paasevangelie:

Bekijk hier het paasverhaal ›

Eieren zoeken en paasbrunch

Buiten waren ondertussen honderden chocolade eieren verstopt, voor een leuk spel waarbij kinderen het in teams tegen elkaar opnamen. Terwijl de kinderen buiten speelden dekten de mentoren de tafels met broodhaantjes, gekleurde eieren en allerlei lekkernijen, en na het spel schoven de kinderen aan voor een heerlijke paasbrunch.

Bekijk een fotoserie voor een indruk van het kinderpaasfeest!

Anne geeft uitleg over de dag

Anne geeft uitleg over de dag

Muzikale begeleiding bij de liederen die we zongen

Gijsbert, een van de mentoren, vertelt het Paasverhaal

André en Rick Jan, vader en zoon, zingen een lied over de paasboodschap

Samen zingen

Lekkernijen maken het extra feestelijk

Lekkernijen maken het extra feestelijk

Het eier-zoekspel

Het eier-zoekspel

De paaslunch als afsluiting

De paaslunch als afsluiting