Oprichtingsdag BCC Twente

Op 18 september 2022 hebben we als geloofsgenoten het kerkgenootschap BCC Twente opgericht. Voorheen werd onze christelijke gemeente in Twente vertegenwoordigd door enkele stichtingen. Vanaf 18 september maken we als gemeente gebruik van de rechtsvorm kerkgenootschap, die ons als christelijke geloofsgemeenschap veel beter past en duidelijkheid geeft over onze positie in het hedendaagse kerklandschap.  

Binnen het kerkgenootschap is een duidelijke structuur waarin de geestelijke leiding en het bestuur hun eigen rol hebben. De ledenvergadering is het hoogste orgaan op het gebied van alle bestuurlijke, financiële besluiten. Deze ledendemocratie maakt een brede en formele inbreng vanuit de leden mogelijk, wat de betrokkenheid nog verder stimuleert en ervoor zorgt dat het vastgestelde beleid breed gedragen wordt. De voorganger met mededienaren van de gemeente (gezamenlijk: oudsten) vormen het hoogste gezag op geestelijk, pastoraal gebied.  

De afkorting BCC staat voor Brunstad Christian Church, de internationale geloofsgemeenschap die door het jaar heen conferenties organiseert te Brunstad, in het zuiden van Noorwegen. BCC Twente heeft dezelfde geloofsgrondslag als deze wereldwijde geloofsgemeenschap en is voornemens toe te treden tot de BCC Federatie (het internationale kerkverband). 

Lees ook: Met oprichting kerkgenootschappen klaar voor de toekomst 

De oprichtingsdag 

Niet alleen in Twente was er zo’n oprichtingsdag. Ook onze zustergemeenten in Gelderland, Groningen en West-Nederland kwamen samen met hetzelfde doel. 

Jan-Hein Staal, landelijk voorganger, begon de dag met een korte toespraak die door alle vier gemeenten (online) werd gevolgd. Hij ging hierbij terug in de tijd en schetste in het kort de geschiedenis van de gemeente in Nederland.  

Door alle jaren heen is de verkondiging gebaseerd geweest op Gods woord, de openbaringen in de brieven van de apostel Paulus en de openbaringen hieruit van Johan O. Smith. Deze geloofsgrondslag ligt nu ook verankerd in het statuut van het nieuwe kerkgenootschap. De kern van het gemeenteleven is niet gewijzigd en nu beter gewaarborgd, en zal met Gods hulp ook nooit veranderen. De nieuwe structuur is een middel om deze kern te ondersteunen en te bewaren.  

Na zijn inleiding volgde een duidelijke toelichting hoe het kerkgenootschap in de praktijk functioneert. Over de verantwoordelijkheid van de voorganger en mededienaren (oudsten) voor de geestelijke koers en inhoud, over lidmaatschap van het kerkgenootschap, en over praktische zaken zoals bestuur,  en de financiering van het gemeenteleven en de huisvesting daarvan. 

Het leven van Jezus Christus is ons profiel  

Na een lunchpauze wekte Pieter Neinders, voorganger van BCC Twente, ons op om te leven in dankbaarheid en met eerbied voor de strijd die Jezus heeft gevoerd om niet zijn eigen wil te doen, maar de wil van zijn Vader. Zo heeft Hij voor ons de weg gebaand. Zo werd het voor ons mogelijk Hem te volgen! Jezus Christus, Zijn leven, dat is ons profiel, onze geloofsgrondslag. Daar leven we voor. 

Allereerste ledenvergadering 

Alle aanwezigen kregen hierna de gelegenheid de oprichtingsverklaring te ondertekenen en zich aan te melden als lid van het nieuwe kerkgenootschap BCC Twente. Na de oprichtingsvergadering vond ook meteen de allereerste ledenvergadering plaats. In deze ledenvergadering stemden de leden over een heel aantal praktische en organisatorische zaken. 

Een bijzondere dag, waar meer dan ooit het besef groeide dat we deel uitmaken van Gods wereldomvattende werk; de gemeente als een lichaam met Jezus Christus als hoofd.