Er is veel te doen! – Vrijwilligerswerk BCC Twente 

In een BCC-gemeente worden veel activiteiten georganiseerd. Naast de reguliere samenkomsten en conferenties zijn er activiteiten voor de grote groep kinderen en jeugd, zodat zij het extra goed hebben.  

Voor alle activiteiten zijn veel vrijwilligers nodig die zich van harte inzetten om bij te dragen aan de onderlinge vreugde en opbouw. In alle BCC- gemeenten, zowel nationaal als internationaal, maakt het vrijwilligerswerk daarom een belangrijk deel uit van het gemeenteleven.  

 
Vrijwilligersbijeenkomst met hoge opkomst 

Daar werd op 14 mei bij stilgestaan tijdens een vrijwilligersbijeenkomst in het gebouw van BCC Twente. Zeker 150 enthousiaste gemeenteleden kwamen bij elkaar met de intentie om zich in te zetten voor het vrijwilligerswerk dat nodig is voor een gemeente van ca. 500 personen.   

De avond begon met een bemoediging van voorganger Pieter aan alle vrijwilligers. Hij benoemde ook de grote belangstelling voor de internationale vrijwilligersweekenden georganiseerd door de BCC-federatie. Daaruit blijkt dat er veel leden zijn die mee willen dragen in de behoeften die er zijn.  

“Het is mooi om te zien dat we verschillende talenten hebben” zegt een van de aanwezigen “Zo kan je op je eigen manier meedragen aan het geheel zodat alle leden op een fantastische manier kunnen ervaren dat de gemeente als een “lichaam” functioneert. En dat de boodschap van het evangelie ondersteund wordt op alle gebieden.” 


Er is veel te doen! 

Denk in de eerste plaats aan het kinder- en jeugdwerk: daar is naast samenkomsten en Bijbelonderwijs, ook behoefte aan ontspanning, sport en spel. Dit laatste valt onder vereniging Active, die zich binnen onze gemeente inzet voor een aanbod aan activiteiten in een positieve omgeving met christelijke waarden. Voor deze activiteiten zijn mensen nodig die oprechte zorg hebben voor de jongeren, en ook personen die evenementen kunnen organiseren, de locaties, faciliteiten en attributen regelen en bijvoorbeeld EHBO’ers.  

Bij de algemene bijeenkomsten en christelijke vieringen zijn muziek, techniek en een goed geregelde catering onmisbaar. Ook hebben de gebouwen en terreinen in Usselo en Almelo onderhoud nodig.  

Dit alles vraagt om veel handen. 


Je talenten op de juiste manier benutten 

Tijdens de vrijwilligersavond toonden de verschillende projectleiders met behulp van presentaties waar behoefte is aan vrijwilligers. Hierbij werd benadrukt dat we elk onze talenten hebben en elkaar hierin aanvullen. 

 “Als je niet goed bent met techniek, maar wel goed kunt organiseren, dan kun je misschien wel goed het technische team mobiliseren en aansturen,” gaf een van de projectleiders als voorbeeld.  

De BCC-band speelde een toepasselijk nummer en na afloop konden de aanwezigen via een digitale enquête aangeven waar ze goed in zijn en waaraan ze een bijdrage zouden willen/kunnen leveren.  

Wij zijn dankbaar voor onze bruisende en levenskrachtige gemeente. Deze wordt mede gevormd door de vele vrijwillige uren van onze leden. Zij zetten hun talenten in. Niet voor zichzelf, maar vanuit een oprechte zorg voor de anderen in de gemeente. Daarmee dragen zij bij aan de grote behoeften die er zijn.