Wees welkom, gezegend kind!  

“Laat de kinderen tot mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. (…) En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen.” Marcus 10: 14-16. Net als Jezus willen wij ook graag de kinderen zegenen die in onze gemeente geboren worden. 

Tijdens de eerste samenkomst van het seizoen komen we samen op het buitenverblijf De Bavinckel in Almelo. We kijken ernaar uit om zes kleine kinderen te mogen opdragen aan God, en daarbij hen en hun ouders zegen en wijsheid toe te bidden. Het is een traditie die geïnspireerd is door de woorden en het handelen van Jezus zelf, waarbij de ouders die dat willen aan de gemeente vragen om hun kind te zegenen. Samen zingen we de ouders en het kindje toe, waarna een van de oudsten voor elk kind afzonderlijk bidt, en de gemeente bidt mee. 

Zes kleine kinderen zullen vandaag worden opgedragen

Kostbaar in Gods ogen 

Wij geloven dat het Koninkrijk der hemelen aan de kinderen toebehoort en dat kinderen van God zijn. Kinderen zijn kostbaar in Gods ogen. En ook in de ogen van hun ouders die geloof in God hebben gehad om in deze wereld hun kinderen van God te ontvangen. Maar zij weten zich ook afhankelijk van God en van de hulp die zij kunnen krijgen van God en van de gemeente. Door in het midden van de gemeente hun kinderen aan God op te dragen zeggen de ouders: wij willen onze kinderen in heiligheid en reinheid opvoeden, hun helpen en hun alles geven om in verbinding met de hemel te komen. We willen ze een goed fundament voor hun leven meegeven, zodat ze, ongeacht wat ze zelf later kiezen in hun leven, terug kunnen kijken op een fijne en onbezorgde kindertijd. Ze hebben dan waarden meegekregen waar ze de rest van hun leven nut van hebben. 

De kinderen van de kindersamenkomst zijn er ook bij en zingen samen een lied

Kinderen “omarmen en zegenen” als gemeente 

De opvoeding van een kind is allereerst de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Met het opdragen vragen de ouders ook aan de gemeente: “help ons en bid voor onze kinderen.” De hele gemeente – oud en jong, getrouwd en ongetrouwd, met eigen kinderen en zonder eigen kinderen – beseft: wij hebben ook een taak voor alle kinderen die in de gemeente geboren worden. Onze wens als gemeente is om de kinderen “te omarmen en te zegenen”. Daarom is er veel aandacht voor kinderwerk en jeugdwerk: de kinderen en de jeugd staan in het centrum van onze gemeente.

Ouders Oscar en Myrthe en de opa en oma van Scott

Dankbare ouders en grootouders 

Oscar en Myrthe hebben vanmorgen hun zoontje Scott laten opdragen. Oscar vertelt hierover: 

“Wij zijn ontzettend dankbaar voor de gemeente. Het woord dat hier wordt verkondigd, leert ons zien wat in ons woont en wat er bij ons persoonlijk moet gebeuren en veranderen om tot een gelukkig leven te komen. De gemeente is voor ons een veilige plek geweest om op te groeien, en begrip te krijgen van het werk van Jezus voor ons en te leren om een persoonlijk leven met Hem te leven. En dat wensen wij ook voor Scott. De opvoeding van Scott brengt extra verantwoordelijkheid met zich mee en wij wensen dat hij een persoonlijke verbinding kan krijgen met Jezus. Zowel hij als wij zijn daarbij afhankelijk van de hulp van Jezus en de ondersteuning van de gemeente. Wij zijn daarom erg dankbaar dat Scott opgedragen is!” 

Opa Henk is ook dankbaar om te zien dat ook zijn kleinzoon, evenals zijn zoon Oscar destijds, wordt opgedragen in de gemeente. 

“Hoe goed is het dat de kinderen – waaronder mijn kleinzoon Scott – in een vroeg stadium scheiding leren maken tussen goed en kwaad en dat ze Jezus leren kennen als hun beste vriend. En hoe gezegend is het om ze als vrienden toe te zingen, waarbij we ze toebidden dat God hen zal leiden in hun leven.” 

Het lied dat we het kind toezingen is hieronder overgenomen uit de liederenbundel Wegen van de Heer:  

“Wees welkom als gast op aarde, 
door God gezegend kind. 
Wees welkom op de aardse loopbaan, 
nu ook jouw leven begint. 
Dat jij hier op mag groeien 
tot moeders steun en eer, 
tot vaders blijdschap en vreugde, 
in vreze voor de Heer.  

Moge God aan Zijn hand je leiden, 
je zegenen dag aan dag. 
Dat jij, naar Zijn welbehagen, 
veel vruchten dragen mag. 
Moge Christus’ Geest je vervullen, 
zodat heel je leven wordt: 
een voorbeeld voor je naaste 
en een loflied ter ere van God.” 

Wegen van de Heer 158 “Wees welkom als gast op aarde” 
Geschreven door Olga Olsen in 1914 
Gecomponeerd door Sophie Dedekam 

© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag. Norway. All rights reserved. sssf.no | songtreasures.org