Zusterdag met thema: Een persoonlijke verbinding met de hemel! 

Met dankbaarheid kijken we terug op de themadag voor vrouwen van 12–60 jaar van BCC Twente. Het thema: “Een persoonlijke verbinding met de hemel” kwam krachtig naar voren in de avond. Voorafgaand aan die avond was er een middag op de Bavinckel waar de vrouwen eerst samenkwamen om op een ongedwongen manier met elkaar samen te kunnen zijn. 

  

‘Je merkt dat er een sterke behoefte is om samen te zijn en elkaar beter te leren kennen. In elkaars hart kijken, plezier hebben, elkaar bemoedigen voor het gezamenlijke doel van ons leven. Daar is zo’n zusterdag voor,’ zegt Mirjam, een van de organisatoren van deze ontspannen en opbouwende dag. ‘Het mooie is dat je steeds dankbaarder wordt voor je medezusters, jong of oud.’  

Samen activiteiten ondernemen schept een band en werkt bemoedigend 

Ongeveer 115 dames genoten bij de start van deze middag van een gezellige picknick op de Bavinckel, de ontmoetingsplek van BCC-Twente.   

Overal lagen kleden op het gras en kwamen de heerlijkste picknickgerechten tevoorschijn. Velen hadden een tijd in de keuken gestaan om iets moois en lekkers voor te bereiden. De zon scheen uitbundig, de sfeer was vrolijk en verwachtingsvol.  

 Er was een zeer uitgebreid dagprogramma met zowel sportieve als creatieve activiteiten. 

 Aan het begin van de avond was er een barbecue georganiseerd waar een aantal hardwerkende vrijwilligers had gezorgd voor een heerlijke maaltijd aan feestelijk gedekte tafels in de avondzon. Zo konden de goede gesprekken en de gezelligheid van de dag worden voortgezet.  

Thema – avond over onze hemelse roeping 

Voor het avondprogramma waren nationaal voorganger Jan-Hein Staal en zijn vrouw Joke uitgenodigd. Jan-Hein inspireerde ons om een persoonlijke verbinding met de hemel, met God, te hebben. Als we God liefhebben dan kunnen we geloven dat Hij voor ons zorgt, en ook voor onze omstandigheden. Die omstandigheden zijn niet altijd makkelijk, we komen ook in beproevingen en verdrukkingen. Maar die zijn nodig om ons binnen te leiden in Gods Koninkrijk. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest (Romeinen 14:17). Daar kunnen wij in binnenkomen in de tijd dat wij hier op aarde zijn.  Door het geloof worden we vol van vrede, dankbaar en blij, ook midden in moeilijke omstandigheden! Wij bouwen onszelf op en worden sterk in onze inwendige mensen doordat we Gods woord lezen en dan teksten vasthouden in onze gedachten. Doordat we opbouw zoeken in onze liederen. En doordat we God bidden om hulp en onze wensen met dankzegging bij Hem bekend maken. Hij zal ons dan helpen, door Zijn Geest, om het leven wat we van Hem leren in praktijk te brengen.   

Jan-Hein haalde een uitspraak aan van een van onze voorgangsters in het geloof, Esther Smith. Zij zei: ‘Het komt niet op de omstandigheden aan, maar het komt erop aan je hemelse roeping te grijpen.’   

De echo van deze dag galmde na in ieders hart: de liefde en de onderlinge eenheid en verbondenheid door ons geloof zijn enorm versterkt!